Audyt marki jest planowaną weryfikacją jakie są efekty dotychczasowych działań marki w budowaniu jej wartości w opinii klientów. Jest zatrzymaniem w miejscu, aby zweryfikować realizację strategii marki i dalej narzędziem do podjęcia decyzji o zmianach strategii, wykorzystaniu pojawiających się okazji.

Audyt ma za zadanie odpowiedzenie na pytania, co należy zmienić w strategii marki, czy w ogóle wprowadzać zmiany, a może kontynuować dotychczasową strategię. Jest przy pracy z marką stałym elementem weryfikacji strategii. Co 6 do 12 miesięcy, to optymalna częstotliwość przeprowadzania audytu marki, choć są branże, gdzie wystarczy przeprowadzić audyt raz na 2-3 lata. Decyduje tu np. szybkość rotowania towarów, tempo pojawiania się innowacji produktowych, czy technologicznych.

Częstsze przeprowadzanie audytu niż raz na 6 miesięcy jest bezcelowe, ponieważ aby mieć możliwość zaistnienia w umysłach klientów i zbudowania u nich opinii o marce potrzebny jest czas.

Jeżeli marka regularnie poddawana jest audytowi i jest to wdrożone narzędzie strategii zarządzania marką, ma zaplanowany audyt w czasie.

A jakie sytuacje skłaniają do zmiany strategii marki?

  1. Utrata zaufania klientów – negatywny PR i skojarzenia niezgodne z wartościami marki oraz sytuacje, w których marka traci zaufanie i wiarygodność w oczach klientów.
  2. Długo utrzymujący się spadek sprzedaży – niezbędne jest zbadanie źródła takiej sytuacji i możliwości wprowadzenia zmian, aby trend odwrócić.
  3. Rozszerzenie marki – wejście w nowe kategorie produktowe, to oczywista konieczność zmiany strategii i wprowadzenia niezbędnych modyfikacji.
  4. Zmiany na poziomie strategicznym – taka sytuacja bez względu, czy na poziomie zewnętrznym, czy na poziomie wewnętrznym wymaga ułożenia od początku zasadniczych działań brandu i ustalenia strategii w nowej rzeczywistości.
  5. Silny wzrost konkurencji – kiedy konkurencja realizuje efektywniej swoją strategię i skuteczniej wyróżnia się w oczach klientów, to czas na weryfikację i podjęcie decyzji, a być może utwierdzenie się, że realizowana strategia przyniesie oczekiwane rezultaty w długim okresie czasu. Istotne aby dokonać takiej weryfikacji i świadomie podjąć decyzję.
  6. Wzrost marki – sytuacja, kiedy realizujemy strategię i przynosi ona oczekiwane efekty to również czas kontroli, odświeżenia, lub wdrożenia korekty w działania.

Rozwój jest celem każdej marki, a stagnacja i bierność, to uwstecznienie, którego rynek nigdy nie wybacza. Jednocześnie zewsząd kuszą okazje i możliwości i tylko konsekwentna strategia daje szanse na dążenie w kierunku, który obraliśmy. Audyt marki, to narzędzie w zarządzaniu nią ukazujące obecną sytuację marki w odbiorze klientów, jakie korzyści i możliwości postrzegają oni w kontakcie z nią. A to wszystko w kontekście samej marki i wartości jakie buduje.

Audyt daje odpowiedź, czy potrzebne są zmiany w komunikacji z odbiorcami, a jeśli tak, to jakie obszary informacji należy wzmocnić i uzupełnić. Audyt określa źródła kapitału marki, jej stan zewnętrzny oraz możliwości i sposoby wzmocnienia jej. To podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji strategicznych.

A zatem powodzenia.

Witaj, mam na imię Katarzyna, jestem strategiem marki, konsultantką marketingu, trenerem biznesu. Pomagam markom osiągać strategiczne cele, budować wiarygodność i reputację. Wdrażam kreatywne koncepcje w życie, tworząc wartościowe marki, spójne komunikacje oraz skuteczne strategie. Od 2004 roku współtworzę agencję komunikacji marketingowej MindWalk.