Świadomie budowana marka osobista jest oczywistą potrzebą dla specjalistów, bez względu na formę zatrudnienia oraz rodzaj działalności. Nie jest to jednorazowa akcja, a długotrwały proces, który odpowiednio zaplanowany prowadzi do realizacji wyznaczonych celów. Korzyści płynących z prowadzenia w sposób planowy marki można wymieniać wiele. Infografika zawiera te najbardziej oczywiste i przynoszące wymierne wartości.

Korzyści budowania marki osobistej

Kiedy masz wiarygodną markę osobistą w oczach Twojego klienta, czy u dyrektora HR, budujesz współpracę na wyższym kredycie zaufania. Całe nasze życie zawodowe, to negocjacje wartości naszej pracy, o ile bardziej komfortowo czujesz się, kiedy wiesz, że masz mocną pozycję przy tych rozmowach. Bez względu, czy pracujesz na podstawie umowy o pracę, czy w oparciu o kontrakt, negocjujesz podwyżkę, bądź zmieniasz pracę, czy ustalasz wynagrodzenie za usługę.

Silna pozycja Twojej marki to wartość przekładająca się na konkretne warunki wynagrodzenia. Nie musisz udowadniać, swoich kompetencji, Twoja marka stanowi gwarancję jakości Twojej pracy.

Realizacja planu rozwoju Twojej marki zwiększa rozpoznawalność w branży, w której działasz, tym samym stwarzasz możliwości rozwoju zawodowego, które „przyjdą” do Ciebie z zewnątrz.

Będąc w umysłach osób z branży, Twoje nazwisko pojawia się, jako potencjalny kandydat do stanowiska, czy projektu. Rozpoznawalność w kontekście tematu, którym zajmujesz się, jest między innymi celem budowania marki osobistej.

Im więcej kontaktów zawodowych, tym więcej możliwości zbudowania relacji również z osobami, które mogą mieć znaczący wpływ na tempo rozwoju twojej kariery. Otaczamy się zawodowo osobami kompetentnymi, z którymi lubimy pracować, efektywnie komunikujemy się i które po prostu lubimy. Dlatego współpraca na różnych płaszczyznach z wieloma osobami i dbanie o jakość naszych relacji jest wartością procentującą przez lata. Ma to również przełożenie, kiedy budujesz zespół.

Samorealizacja w rozwoju zawodowym zwiększa poczucie wartości, pozwala ustalać kolejne etapy rozwoju na drodze do realizacji celów. Znasz to uczucie satysfakcji i spełnienia oczekiwań wobec siebie? To uczucie daje napęd do kolejnych wyzwań.

Kiedy Twoja pozycja eksperta umacnia się w branży, jesteś proszony o komentarz, wystąpienia, czy prezentacje.

Twoja wiedza i kompetencje służą innym osobom w rozwoju zawodowym.

Przy dobrze zaplanowanej i realizowanej strategii marki osobistej widzisz, na jak wiele elementów rozwoju swojej kariery masz realny wpływ. Zaczynasz dostrzegać i wykorzystywać pojawiające się szanse, szybciej rozpoznajesz i działasz wobec komplikacji, łatwiej przychodzi Ci odpuszczanie rzeczy nieistotnych. Zwiększa się tym samym Twoja produktywność, a Twoje postawa w karierze jest proaktywna.

Kiedy dostrzegasz realny wpływ na rozwój swojej kariery, zwiększa się twoje poczucie własnej wartości. Lepiej pracujesz, kiedy masz otwarte nastawienie do pracy i dobre samopoczucie.

A spełnienie zawodowe staje się realnym celem do realizacji.

Jeśli rozpoczynasz dopiero pracę nad budowaniem marki osobistej, polecam zacząć od analizy i audytu zasobów i możliwości Twojej marki, więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Jaki jest cel przeprowadzania audytu marki?”

 A zatem powodzenia w budowaniu Twojej marki.

Witaj, mam na imię Katarzyna, jestem strategiem marki, konsultantką marketingu, trenerem biznesu. Pomagam markom osiągać strategiczne cele, budować wiarygodność i reputację. Wdrażam kreatywne koncepcje w życie, tworząc wartościowe marki, spójne komunikacje oraz skuteczne strategie. Od 2004 roku współtworzę agencję komunikacji marketingowej MindWalk.