Branding produktu

Jest elementem polityki całej organizacji, strategią zainteresowania i angażowania. To budowanie atrakcyjnej, wiarygodnej i spójnej reputacji produktu lub usługi w opinii klientów. To budowanie atrakcyjnego, unikalnego i wyróżniającego się wrażenia produktu lub usługi, to spełnianie przez produkt lub usługę składanych obietnic.

Czym jest Branding produktu?

Budowanie marki produktu jest strategią długookresową i jest wynikową prowadzonej przez firmę polityki produktowej. Nazwa, logo, misja, wizja, komunikacja, wizerunek, a właściwie kombinacja tych elementów, których klienci używają do identyfikowania i różnicowania tego, co zamierzają kupić, jak spędzić czas, czy z czego skorzystać. Dobra marka powinna zapewniać jasny przekaz, zapewniać wiarygodność, emocjonalnie łączyć się z klientami, motywować kupującego i budować lojalność użytkowników.

Celem brandingu produktu jest zbudowanie atrakcyjnej, wiarygodnej i spójnej reputacji produktu lub usługi w opinii klientów aktualnych, byłych i przyszłych.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy i właściciele firm

Kiedy budujesz lub modyfikujesz produkt lub usługę i Twoim celem jest stworzenie silnej i stabilnej marki.

Managerowie Produktu

Kiedy jesteś specjalistą dbającym i zarządzającym marką produktu lub usługi wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Tworzysz i jessteś współodpowiedzialny za strategie produktu lub usługi.

Managerowie zarządzający

Kiedy jesteś odpowiedzialny za sukces organizacji i zarządzasz marką firmy oraz nadzorujesz strategie marek wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji, jest to szczególnie ważne w kontekście wyników finansowych firmy

Managerowie marketingu i komunikacji

Kiedy jesteś odpowiedzialny za komunikację produktu lub usługi i sukces marketingowy marki.

Jak wygląda proces?

l
Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

Punktem wyjścia i podstawą przygotowania optymalnej strategii brandingu jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz wewnętrznego marki. Przyjrzenie się aktualnej sytuacji, zweryfikowanie bieżących założeń i wartości. Przeprowadzenie analiz i badań marki w otoczeniu.

U
Wdrożenie i bieżąca weryfikacja

Wdrożenie strategii wymaga bieżącego wsparcia i realizacji kolejnych działań, sprawna koordynacja stanowi o powodzeniu projektu. Ten etap jest istotny w dbałości o spójność marki i budowanie wiarygodności. Istotnym elementem jest również ciągła weryfikacja i wprowadzanie ewentualnych modyfikacji w pierwotnym planie.

Konsultacje i warsztaty

Kolejnym etapem pracy z marką jest seria konsultacji i warsztatów, które są bezpośrednią pracą z marką na podstawie weryfikacji przeprowadzonej w punkcie pierwszym. To wypracowanie modelu i architektury marki, które będą zgodne z przekonaniami i wartościami marki.

Wytyczenie celów i opracowanie strategii

Przechodząc do celów, a po etapie warsztatowym wiadome będzie jakie cele ma marka w najbliższym i dalszym czasie. Opracujemy je i zaplanujemy w czasie, aby były zdefiniowane, określone i osiągalne. Cele są miejscem w którym marka ma znaleźć się w określonym czasie. Opracowana strategia dla marki określi sposoby i drogę do ich osiągnięcia.

Pomagam w budowaniu marki produktu

Stwórz potencjał marki

Silna marka firmy oparta jest na fundamentach zbudowanych z wartości, jest wiarygodna i budzi zaufanie. Jej podstawą jest jakość,
a wizerunek istotnym elementem stanowiącym odzwierciedlenie marki
w umysłach odbiorców. Jest sumą i uproszczeniem wielu skojarzeń
i informacji, odczuć i domysłów, jakie odbiorca posiada na temat marki
w danym momencie.

Budowanie silnej marki, to wydobycie i poinformowanie otoczenia o wszystkim tym, co w produkcie lub usłudze najlepsze.

Jeśli:

Tworzysz od podstaw strategię dzialania marki produktu lub usługi

Porządkujesz i planujesz zmiany marki produktu lub usługi

Zmieniasz lub rozwijasz profil marki w branży i modyfikujesz strategię marki lub portfela marek

Budujesz spójną komunikację z klientami, odbiorcami marki produktu

Reputacje marki produktu lub usługi jest niezgodna z Twoimi oczekiwaniami

Zamierzasz dotrzeć do większj liczby klientów z produktem lub usługą

Potrzebujesz wsparcia w bieżącym zarządzaniu marką produktu lub usługi

Mieć, czy nie mieć?

Pytanie nie brzmi już, czy tworzyć markę produktu, ale czy decydujesz się mieć kontrolę nad procesem jej budowania i wzmacniania, aby została zdefiniowana zgodnie z celami, wartościami i kierunkiem planowanego rozwoju?

Dlaczego wybrać współpracę ze mną?

Mam na imię Katarzyna, moja droga zawodowa od dwudziestu lat związana jest
z zarządzaniem projektami kreatywnymi, marketingowymi, a przede wszystkim brandingiem. Doświadczenie zawodowe zbierałam współpracując głównie z korporacjami
i przedsiębiorcami. Jestem strategiem marek, konsultantką marketingu, trenerem biznesu. Od 2004 roku współtworzę agencję komunikacji marketingowej MindWalk.

Pasjonuje mnie budowanie marek osobistych, produktowych i firmowych, wdrażanie kreatywnych koncepcji w życie.

Pomagam osobom, markom i firmom osiągać ich strategiczne cele, budować wiarygodność
i wizerunek. Uczę jak idee przekładać na działania i efekty, aby czerpać z nich realne korzyści. Jak wzbudzać i tworzyć emocje sprzedające marki.
N

Jestem przedsiębiorcą z kilkunastoletnim doświadczeniem

N

Jestem niezależną certyfikowaną specjalistką

N

Tworzę indywidualne i spersonalizowane oferty

N

Doskonale znam kulturę organizacyjną środowisk korporacyjnych

N

Buduję poufne i profesjonalne warunki współpracy

N

Skutecznie łączę kreatywność i produktywność

Misja

Pomagam osobom, markom
i firmom osiągać strategiczne cele, budować wiarygodność
i zaufanie

Wizja

Wykorzystując doświadczenie i wiedzę dostarczam klientom korzyści biznesowe
i strategiczne czynniki ich przewagi konkurencyjnej.

Konsekwentnie inwestuję w wiedzę i rozwój, koncentrując się na obszarach kluczowych kompetencji. Tworzę kulturę innowacji marki.

Wartości

Spójność i wiarygodność,

Lojalność i odpowiedzialność

Szczęście i bezpieczeństwo

Zalety budowania

marki

Prowadzisz dialog i poznajesz swoich odbiorców i ich oczekiwania

Wzrasta wartość i znaczenie marki

na rynku

Skutecznie konkurujesz unikalnością

Rośnie zaufanie wobec marki

w oczach klienta

Cena przestaje być głównym kryterium wyboru oferty

Zwiększasz zaufanie i wzmacniasz kontakty biznesowe

Planujesz i projektujesz ścieżkę rozwoju marki

“Marka osobista to w gruncie rzeczy obietnica unikalnych wartości, które możesz dać od siebie. Jest to też sposób, aby potencjalni klienci widzieli ciebie jako jedyną możliwość na rozwiązanie ich problemu.”

-Dr. Sarah David

"Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie"

-Peter Drucker

"Marka to zbiór oczekiwań, wspomnień, historii i relacji, które razem wzięte pod uwagę decydują o wyborze konsumenta jednego produktu lub usługi."

-Seth Godin

„Cywilizacja jest uzależniona od znaków i systemów znaków, a umysłu ludzkiego nie da się oddzielić od przetwarzania znaków – może nawet umysłowość powinno się utożsamić z tego rodzaju przetwarzaniem”

Charles Morris Foundations of the Theory of Signs

Popularne pytania

u

Czy potrzebuję budować markę produktu?

Oczywiście, upewnij się, że Twoja marka komunikuje otoczeniu to, co chcesz, pozostaje spójna i wiarygodna. Jeśli chcesz aby marka była widoczna dla obecnych i potencjalnych klientów. Produkty lub usługi z silną marką budują społeczność, która staje się najlepszymi ambasadorami swoich marek produktowych. Aby zwiększyć wiarygodność, zaufanie i trwałą obecność w świadomości klienta wiarygodna marka firmy jest niezbędna.


u

Od czego zacząć budowanie marki firmy?

Pełna analiza zewnętrzna i wewnętrzna aktualnej sytuacji marki jest punktem wyjścia do dalszych działań w pracy nad marką. A jeśli chcesz wzmocnić markę firmy i od razu uzyskać efekt, internet jest najlepszym miejscem na rozpoczęcie. Rejestracja bądź uporządkowanie profili w witrynach sieciowych online, jest stosunkowo szybkim i prostym rozpoczęciem procesu budowania marki firmy.

u

Jakie są zalety budowania marki firmy?

Podstawowe zalety to:

  • Większa koncentracja i ukierunkowanie w środowisku biznesowym
  • Odróżnienie się od konkurencji
  • Zwiększenie rozpoznawalności w środowisku branżowym
  • Dotarcie do odbiorców i budowanie zaufanie
  • Rozwój marki nawet w okresach spowolnienia branży
  • Rozwój pozycji firmy w otoczeniu

u

Czy budowa marki firmy zajmie dużo czasu?

Świadome i zintegrowane zarządzanie marką firmy jest procesem na który ilość zaangażowanego czasu przekłada się na efekty. Jak każda nowa dyscyplina, dopóki nie poznamy dokładnie jej technik, angażuje czas. Ilość tego czasu jest bardzo indywidualna i możliwa do określenia po przeprowadzeniu analizy w jakim miejscu marka jest dziś i dokąd zmierza w przyszłości.


Nowości i Posty

Jak budować marki, kiedy świat jest w BANI?

Jak budować marki, kiedy świat jest w BANI?

NIEPEWNOŚĆ towarzyszy nam od wielu lat i jeszcze niedawno żyliśmy w czasach VUCA przepełnionych nieprzewidywalnością, zmiennością w złożoności procesów i zależności, w niejednoznacznie określonej rzeczywistości (VUCA – Volatility, Uncertainty, Complexity,...

Strategia w biznesie

Strategia w biznesie

Miałam ostatnią rozmowę z potencjalnym klientem. Prezes spory i spółki na dynamicznie rozwijającym się rynku. Planuje ekspansję swojej marki na rynki zagraniczne.  Wiele opowiadał o swojej wizji sprzedaży, o produkcie, o dotychczasowych działaniach. Wiedział sporo, co...

Jak kierować marką w kryzysie

Jak kierować marką w kryzysie

Jakie działania podejmować, kiedy markę dotyka kryzys? W ostatnim czasie jesteśmy świadkami kilku spektakularnych kryzysów marek osobistych. I niezależnie, czy kryzys dotyczy marki osobistej, firmowej, czy produktowej w takiej sytuacji należy wdrożyć strategię...

Dlaczego należy poszukiwać Insightów konsumenckich

Dlaczego należy poszukiwać Insightów konsumenckich

Czym jest Insight Konsumencki? Z jednej strony to bardzo oczywista, prosta (w teorii) i jednocześnie niezwykle trudna (w praktyce) obserwacja zachowań klienta. Odgrywają one kluczowe znaczenie i są niezbędne dla większości działań marketingowych (Insight Marketing),...

Logo, to nie marka

Logo, to nie marka

Kiedy rozpoczynamy pracę z klientem nad marką, zdarza się, że jego myśli w pierwszej kolejności kierują się na opracowanie logo. Forma graficzna, która ma  prezentować jego markę światu staje się kwintesencją pracy nad marką. No ale nie tędy droga, bo logo, to nie...

KPI’s – wartość klienta w czasie (CLTV)

KPI’s – wartość klienta w czasie (CLTV)

Czy znasz sytuację w której będąc przez długi okres czasu lojalnym klientem zwracasz się do firmy, z prośbą o pomoc w rozwiązaniu Twojego problemu, a w odpowiedzi słyszysz, że Twój problem ich nie interesuje i być może pomogą, ale lepiej, żebyś sam to załatwił? Wrrr …...

Jak sprawdzać skuteczność swoich działań marketingowych?

Jak sprawdzać skuteczność swoich działań marketingowych?

Kiedy przystępujesz do planowania działań marketingowych, potrzebujesz określić w jaki sposób będziesz sprawdzać skuteczność ich realizacji. Określasz wtedy KPI’s (Key Performance Indicators) informacje, które pozwalają zmierzyć, czy i w jakim stopniu określony cel...

Od czego zacząć budowę marki osobistej specjalisty

Od czego zacząć budowę marki osobistej specjalisty

„Redd Bull doda Ci skrzydeł” zachęca nas do działania, Apple rzuca światu wyzwanie „Myśl inaczej”. Nike motywuje do ćwiczeń ludzi, bez względu na wiek, płeć czy poziom sprawności fizycznej „Po prostu zrób to”. Z biegiem lat te rozpoznawalne hasła przekształciły się w...

Persona – niezbędne narzędzie przy budowaniu marki

Persona – niezbędne narzędzie przy budowaniu marki

PO CO MI TO? Kiedy planujesz komunikować się z klientem, persona to archetyp użytkownika, który kumuluje w sobie cechy, umiejętności, potrzeby czy cele indywidualnych osób. Dzięki niej pracując nad nowym produktem czy usługą widzisz zawsze tę jedną, konkretną...

Magia słowa w komunikacji

Magia słowa w komunikacji

Czystą przyjemność sprawia mi czytanie lub słuchanie dobrych przekazów reklamowych. Gra słów, poprawność stosowanego języka, skojarzenia, zagadka, to wszystko sprawia, że czuję szacunek dla marki, autorów i bawi mnie to. Zwiększa też moje odczucia do marki i...

Dlaczego ważna jest spójność w komunikacji?

Dlaczego ważna jest spójność w komunikacji?

Po co komu spójność  komunikacji i dlaczego jest ważna, przecież to cudowne i takie kreatywne realizować każdą reklamę, komunikat, czy materiał w innej stylistyce, kolorach, oprawie. I tak w późniejszym czasie pojawia się rozczarowanie, że oto wydany budżet nie...

Jak budować reputację marki

Jak budować reputację marki

Pomyśl, ile różnych marek i opinii o nich masz w głowie. Jakie skojarzenia, pragnienia czy niechęci przychodzą Ci na myśl, kiedy przywołujesz ich nazwy. Albo inaczej, jakie marki pojawiają się kiedy myślisz o bezpiecznym aucie, zdrowej żywności, nowych butach. Twój...

Reputacja marki

Reputacja marki

Kto z nas nie słyszał powiedzenia „stracić twarz”. Metafora tyczy się utraty reputacji, jakie budzi skojarzenia - wstydu, zakłopotania, obawy, strachu upokorzenia. Podobnie jest w przypadku marki. Reputacja jest wszystkim tym, co marka zbudowała w umysłach swoich...

Jakie korzyści płyną z budowania marki osobistej?

Jakie korzyści płyną z budowania marki osobistej?

Świadomie budowana marka osobista jest oczywistą potrzebą dla specjalistów, bez względu na formę zatrudnienia oraz rodzaj działalności. Nie jest to jednorazowa akcja, a długotrwały proces, który odpowiednio zaplanowany prowadzi do realizacji wyznaczonych celów.

Strategia marketingu w dobie kryzysu

Strategia marketingu w dobie kryzysu

Czas kryzysu jest czasem rewizji strategii marketingowej. Badanie IQS z 17-19 marca 2020 wskazuje, że większość Polaków obawia się redukcji etatów, obniżki wynagrodzeń i bankructw pracodawców. Problemy biznesu będą miały odzwierciedlenie w podejmowaniu decyzji przez...

Jak komfortowo budować markę osobistą w sieci będąc introwertykiem w 15 krokach.

Jak komfortowo budować markę osobistą w sieci będąc introwertykiem w 15 krokach.

Świadomie kierując marką osobistą istotne jest zrozumienie jaka jest nasza naturalna osobowość. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie ekstrawersja jest dobrze postrzegana i promowana, przez co introwersja została „zakrzyczana”. Wartość nie tkwi jednak w osobowości, ale w umiejętności korzystania ze swoich mocnych stron zarówno będąc introwertycznym, jak i ekstrawertycznym.

Jaki jest cel przeprowadzania audytu marki?

Jaki jest cel przeprowadzania audytu marki?

Audyt marki jest planowaną weryfikacją jakie są efekty dotychczasowych działań marki w budowaniu jej wartości w opinii klientów. Jest zatrzymaniem w miejscu, aby zweryfikować realizację strategii marki i dalej narzędziem do podjęcia decyzji o zmianach strategii, wykorzystaniu pojawiających się okazji.

Wymiary brandingu i jego użyteczność w marketingu

Wymiary brandingu i jego użyteczność w marketingu

„Cywilizacja jest uzależniona od znaków i systemów znaków, a umysłu ludzkiego nie da się oddzielić od przetwarzania znaków – może nawet umysłowość powinno się utożsamić z tego rodzaju przetwarzaniem” – Charles Morris Foundations of the Theory of Signs

Podsumowanie 2019 i wyzwania 2020 roku

Podsumowanie 2019 i wyzwania 2020 roku

Na fali podsumowań minionego roku, przeszła fala planów i przewidywania przyszłości. Na krótkie zebranie głównych wydarzeń w marketingu zebrałam się i ja. Przygotowałam zestawienie najważniejszych wydarzeń w marketingu 2019 oraz wymieniłam największe wyzwania przed jakimi stoimy w bieżącym roku.

Rozpocznij dziś

Jeżeli chcesz ze mną pracować, masz więcej pytań lub potrzebujesz wsparcia w realizacji swoich celów, zapraszam Cię na bezpłatną, indywidualną konsultację. Sprawdzimy w czym mogę Ci pomóc. Napisz do mnie, skontaktuję się z Tobą i zaproponuję dogodny termin.

Zapisz się na darmową konsultację